Ultraljud

Ultraljud

AleVeterinären har möjlighet att erbjuda undersökningar med en modern ultraljudsutrustning.

Vissa undersökningar utförs bäst med ultraljud. Dit hör till exempel dräktighetsundersökningar men även andra typer av bukundersökningar och vissa provtagningar.